Vloerverwarming

De laatste jaren is vloerverwarming steeds meer in de mode geraakt. Er zijn nieuwbouwprojecten waarbij men de woningen al standaard oplevert met vloerverwarming. Wanneer men bij installatie van een verlijmde parketvloer alle voorwaarden in acht neemt dan zal men met de juiste lijm uitstekende resultaten verkrijgen. Dit advies schrijven wij dan ook om eventuele risico’s, welke uiteraard aanwezig zijn, te minimaliseren. 

Welke soorten vloerverwarming zijn er? 

Bestaande “natte” vloerverwarming

Bij deze vorm liggen de verwarmingsbuizen in de dekvloer (strijklaag) Deze dekvloer dient te voldoen aan NEN2741. Daarnaast moet de vereiste
theoretische geleidingsweerstand van de dekvloer tussen de 0,10- 0,12 m2 K/W liggen. Een belangrijk aspect is de dekking van de afwerklaag boven de verwarmingsleidingen. Deze dient minimaal 3 cm zijn in verband met sterkte en warmtespreiding in de vloer. Een grotere dekking is niet wenselijk in verband met de regelbaarheid van de verwarming. De dekvloer kan direct aangebracht zijn op de constructievloer. Hierbij is de onderzijde van de constructievloer voorzien van een thermische en, indien noodzakelijk, een dampremmende isolatielaag. Bij een zwevende constructie dient op de constructievloer, dus onder de dekvloer, een thermische- of thermisch- akoestische isolatielaag van voldoende hardheid te zijn aangebracht. Deze dient als vochtblokkade en voorkomt warmteverlies naar de fundering en kruipruimte. Ook wordt geluidsoverdracht beperkt in gestapelde bouw. 

“Droogbouw” systemen op een bestaande dekvloer 

Bij deze vorm zijn er veel minder randvoorwaarden dan bij de “natte” systemen. Op de vlakke constructievloer worden isolatie/draagplaten van polystyreen of karton gelegd. Hierin worden warmte geleidingsplaten welke zijn voorzien van goten aangebracht waarin de kunststofverwarmingsbuizen worden gemonteerd. Deze verwarmingsbuizen worden daarna afgedekt middels een afwerkvloer, bijvoorbeeld Fermacel-platen. Bij deze vorm is van tevoren te bepalen waar u “plaatselijk” meer warmte wilt hebben. Het nadeel van dit systeem is dat het aanmerkelijk duurder is dan het natte systeem. Hierdoor wordt het voornamelijk in renovatieprojecten toegepast. 

Elektrische vloerverwarming 

Deze zwakstroomverwarming wordt aangebracht in een dikke strijklaag of in microbeton. Er bestaan ook systemen die in matten op de strijklaag worden gelegd. Een nadeel van deze vorm is dat er grote temperatuurverschillen kunnen ontstaan. Inmiddels zijn er varianten op de markt gekomen die ook plaatselijk kunnen verwarmen. Aangezien deze vorm van verwarmen in verhouding tot verwarmen met behulp van aardgas hoge energiekosten met zich meebrengt, komt de combinatie met parketvloeren nagenoeg niet voor. Dit type vloerverwarming word voornamelijk toegepast in kleine, niet permanent verwarmde vloeren zoals badkamers. 


Is vloerverwarming nodig wanneer men een parketvloer aanschaft?
 
De voor- en nadelen van vloerverwarming onder een houten vloerafwerking moeten goed worden afgewogen. Om te beginnen voelt een houten vloerafwerking zonder vloerverwarming in verhouding tot een tegelvloer niet koud aan bij het belopen met blote voeten. Dit heeft te maken met de lage warmtegeleidingscoëfficiënt van hout. Een belangrijke consequentie van vloerverwarming is dat de temperatuur van de verwarming gedurende het stookseizoen maar geleidelijk mag variëren om krimp en zwelling van het hout (en daardoor scheuren!) te voorkomen. Wij raden dan ook aan een H.R.-ketel aan te schaffen met modulerende eigenschappen, die er zorg voor draagt, dat uw vloerverwarming optimaal wordt gebruikt en hoge warmtepieken vermijdt. Snelle en/of grote wisselingen in de temperatuur van het water zijn niet aanvaardbaar en brengen schade toe aan uw parketvloer! Uw verwarmingsadviseur kan u hierbij adviseren. Verder mogen op een houten vloerafwerking met vloerverwarming geen losse kleden of karpetten worden gelegd. Deze kunnen warmteophopingen veroorzaken. Warmteophoping kan “verstikking” en mogelijk extra krimp geven. Ook kasten die tot onderaan gesloten zijn, hebben een isolerende werking, waardoor het hout extra wordt opgewarmd. 

Vloerverwarmingprotocol
Wanneer gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming in combinatie met een parketvloer, is het nodig om het onderstaande uitvoeringsprotocol te volgen om het risico tot een minimum te beperken. 

Voor het aanbrengen van de vloerafwerking
• Bij natte systemen (buizen in cement/beton/anhydriet) dient de dekvloer minstens 6-8 weken te drogen c.q. uit te harden alvorens te starten met
   verwarmen.
• Bij droogbouwsystemen kunt u binnen 24 uur gewoon het systeem starten en gelijk beginnen met de montage van de parketvloer.
• Uiteraard dient u tijdens de montage de vloer niet te verwarmen.
• De ondervloer mag bij vloerverwarming een lager max. vochtgehalte bevatten.
Cement dekvloer: 1.8%
Anhydriet dekvloer: 0.3%

Opstoken van de vloerverwarming, voor het aanbrengen van de parketvloer
• Het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20ºC.
• Gedurende vijf achtereenvolgende dagen de temperatuur van het water verhogen met telkens 5ºC per dag tot de maximale oppervlakte temperatuur van 27ºC of een watertemperatuur van 45ºC.
• Deze temperatuur van het water van de vloerverwarming verlagen met 5ºC per dag tot 20ºC.
• Bovenstaande cyclus eenmaal herhalen.
• Een week voor plaatsing de vloerverwarming uitzetten. 

Aanbrengen van de parketvloer
• De houten delen moeten gedurende 7 dagen acclimatiseren onder de gebruikelijke omstandigheden van de ruimte of omgeving waar ze komen
  te liggen. Tijdens dit acclimatiseren mag de temperatuur niet lager zijn dan 10ºC en niet hoger dan 20ºC. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen
  45 en 60% liggen.
• Gebruik een van onze dispersielijmen of een van onze polyurethaanlijmen. 

Na het aanbrengen van de houten vloerafwerking. 

• Na 7 dagen de temperatuur van het water verhogen (volgens bovenstaand schema) tot de maximale oppervlaktetemperatuur van 27ºC of een
  watertemperatuur van 45ºC.
• Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water constant houden en geen nachtverlaging toepassen.
• Schommelingen in de temperatuur zo klein mogelijk houden en in elk geval zeer langzaam laten optreden. 

Type parket, houtsoort
Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, is het noodzakelijk te zoeken naar een geschikt type parket. De meest geschikte soorten parket op vloerverwarming zijn rechtstreeks gelijmde, conventionele parketvloeren zoals mozaïek en 2-3 laags parket . Deze types parketvloeren hebben de laagste isolatiewaarden, m.a.w. geven de warmte het beste door. Toepassing van 6 of 9 mm tapisvloeren is ook mogelijk, doch hierbij bestaat de kans op geringe naadvorming. In geval van tapis is het is beter om een eiken mozaïekvloer als tussenvloer te gebruiken, daar de warmte-isolatie minder is ten opzichte van spaanplaat. Ook onze lamelplanken zijn uitermate geschikt voor directe verlijming op de dekvloer. De keus van houtsoort is natuurlijk vrij. Maar sommige houtsoorten zijn stabieler dan andere. Er zijn houtsoorten die niet aan te raden zijn op vloerverwarming. De houtsoorten die het minst vochtgevoelig zijn het meest geschikt voor vloerverwarming. 

Dit zijn de traditionele houtsoorten zoals: Eiken, Merbau, Afzelia, Afrormosia, Panga-Panga, Padoek, Wengé, Teak, Kambala. Bij bourgogne max. 14 cm breed. 

Beuken, Guatambu, Essen, Robijn en Maple zijn niet aan te raden op vloerverwarming.

Moet ik voorstrijken of een vochtscherm aanbrengen? 

Bij bestaande, natte systemen geniet het de voorkeur om een vochtscherm aan te brengen op de cementdekvloer. Het is bekend dat de buizen van dit systeem in de loop der jaren poreus kunnen worden en vocht gaan afgeven aan de cementdekvloer.

Wat is het rendement van de vloerverwarming met parket?

Vloerverwarming kan alleen bij houten vloerafwerkingen die hoogstens 21 mm dik zijn. De warmteweerstand van de vloerafwerking zelf mag voor bijverwarming hoogstens 0.18 m²· K/W en voor hoofdverwarming 0.14k/W bedragen. Anders wordt de warmteoverdracht van het oppervlak te laag. 

Type parket en warmetgeleidingweerstand:
( indicaties )
Mozaïek, Engels verband, Patroonvloeren 8-10 mm ± 0,040 m² K/W
Tapisvloer 6 mm op 12 mm spaanplaat ± 0,116 m² K/W
Bourgognevloer 9 mm op 12 mm spaanplaat ± 0,119 m² K/W 
Lamelplanken 21 mm rechtstreeks verlijmd ± 0,119 m² K/W

Uit bovenstaande indicaties blijkt dat hoe dunner de parketvloer is, hoe meer warmte wordt doorgelaten. Exacte cijfers zijn afhankelijk van de gekozen houtsoort. 

Wat moet ik doen om het hout stabiel te houden wanneer de verwarming aanstaat?
 
Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van 7-9%. Dit houtvochtpercentage is in evenwicht met een luchtvochtigheid van 50% - 60%. Bij een verandering in luchtvochtigheid zal het houtvochtpercentage veranderen.Verandering van houtvochtpercentage impliceert dat het hout krimpt of uitzet. U kunt zich voorstellen dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt. Luchtvochtigheid moet dus in theorie worden toegevoegd, om het evenwicht te behouden en er dus geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan.
Veelal is het verstandig dit middels een luchtbevochtiger te realiseren. Goede afspraken maken met uw verwarmingsspecialist voorkomt problemen! Vraag de installateur naar de exacte specificaties van het systeem vanwege de voldoende verwarmingscapaciteit. Belangrijk is of de oppervlaktetemperatuur van 28°C afdoende is voor het bereiken van een aangename binnentemperatuur. Wellicht dienen er radiatoren bijgeplaatst of aangepast te worden. Ook bestaat de mogelijkheid van wandverwarming. 

Vloerkoeling
Vloerkoeling is een nieuwe mogelijkheid om een aangename binnentemperatuur te creëren. Bij vloerkoeling wordt er koud in plaats van warm water door de leidingen gepompt. Door koeling van het parket zal het houtvochtpercentage gaan stijgen, waardoor het hout gaat uitzetten. In dit geval dient er voldoende ruimte voor uitzetting gehouden te worden om schade te voorkomen. Tevens is het bij dergelijke installaties van belang dat er voorzieningen in de installatie zijn opgenomen die condensvorming voorkomen. De installateur kan u hierover geheel informeren. 

In het kort samengevat.

Bij voorkeur mozaïekachtige of patroonvloeren op vloerverwarming toepassen.
Het systeem direct verlijmen op cementdeklaag. Traditioneel parket (tapis 6.0-6.5mm
en bourgogne 8.5-9.5 mm dik) te verlijmen op een eiken mozaïek ondervloer.
Naadvorming kan beperkt worden door het op peil houden van de luchtvochtigheid in de betreffende ruimte.
Wees niet bezorgd als er ondanks alle maatregelen toch krimp ontstaat. Dit zal, wanneer u de verwarming niet gebruikt en de luchtvochtigheid hogere waardes aanneemt, weer grotendeels verdwijnen. Gebruik rustige houtsoorten zoals reeds beschreven. 

<< terug naar houten vloeren


© 2011 | sitemap | site: Blitskikker